Brännkyrka kyrka

Tillkomstperiod: 1100-talet
Sevärdheter: Altartavla av Einar Forseth
Den ursprungliga kyrkan, som sannolikt byggdes under slutet av 1100- talet, bestod av ett närmast kvadratiskt långhus och ett smalare 

kor i öster. Någon gång före 1200-talets mitt byggdes tornet. Det har "höftpartier", vars små takfall är utlöpare av långhustaket. Konst-

ruktionen ar mycket ovanlig i Uppsverige och förekommer i Stockholms stift, förutom har, endast i Västerhaninge kyrka. på Got1and 

är den däremot vanlig.

Kyrkan har byggts om och till under flera perioder och även eldhärjats. Vid en brand 1723 förstördes hela inredningen. I kyrkans exem-

plar av Karl XII:s bibel finns en anteckning om att 1723 års eldsvåda är den fjärde som härjat byggnaden. Den brand, som har gett 

kyrkan dess nuvarande namn - socknen hette tidigare Vantor - måste har inträffat före 1425, då namnet Brännkyrka nämns för första 

gången i bevarade källor.

Sitt nuvarande utseende fick kyrkan 1975 efter genomgripande restaurering och tillbyggnad. Sakristian från 1851 fick lämna plats för 

ett nytt, högt kor, vars yttertak höjer sig över långhusets. En ny sakristia med skrudkammare uppfördes vid norra väggen. På den togs 

också en ny ingång upp.

 Altare, predikstol, bänkar och dopfunt har tillförts kyrkan efter den senaste restaureringen. Det gäller också altartavlan, som invigdes 

1979. Den är ett verk av Einar Forseth, som har hämtat motivet från Kristi ord i Matteusevangeliets 1:a kapitel: "Kommen till mig, I 

alla som arbeten och ären betungade, så ska jag giva eder ro." I tavlans mitt står Kristus i en mandorla, omgiven av barn och sörjande, 

lidande och tyngda människor. I korets södra vagg finns en piscina av skulptören Svel Lundqvist med figurer i relief, som föreställer 

den samaritiska kvinnan vid Sykars brunn.

Källa: Brännkyrka församling

 

Altartavla målad av Einar Forseth 1979.  Klicka i tavlan för större bild.

 

Skepp_Brannkyrka.jpg (140478 byte)  Skepp_Brannkyrka2.jpg (185664 byte)

    

Två votivskepp. Båda är tremastade örlogsmän med kanoner i tre 

våningar. Det större skeppet har som galjonsbild en ängel med 

krona på huvudet och kalk i handen. Det mindre skeppet är ett danskt 

arbete från 1600-talets mitt. Galjonsfigur är ett krönt lejon och i 

aktern flankerar två lejon ett krönt vapen.

 

ORGELN

Läktaren med orgelfasad

 

ORGELN 

Byggd 1978 av Walter Thür, Torshälla.

Orgeln har 21 stämmor 2 manualer och pedal.

 

 

   

Åter hemsidan