Bräcke kyrka

Församlingsborna i Bräcke byggde själva sin kyrka som stod klar för invigning 1859.

Den ritades av arkitekten Adrian Kaspin Pettersson. dock var ekonomin knapp och

inredningen var inte komplett vid invigningen. Kyrkan hade en föregångare byggd i 

slutet av 1600-talet. Källa: Våra kyrkor

ORGELN

1926 och 1952 byggdes orgeln om av Setterquist från 16 till 25 stämmor

DISPOSITION

Man I

Man II

 Pedal

Borduna 16'

Rörflöjt 8'

Subbas 16'

Principal 8'

Salicional 8'

Principal 16

Gedackt 8'

Principal 4'

Ekobas 16' *

Oktava 4'

Ekoflöjt 4'

Gedackt 8'

Spetsflöjt 4'

Nasard 2 2/3'

Nachthorn 4'

Kvinta 2 2/3'

Waldflöjt 2'

Oktav 2'

Oktava 2'

Ters 1 3/5'

Rauschkvint 3 ch

Mixtur 5 ch

Scharf 4 ch

Skalmeja 4'

Trumpet 8'

Krumhorn 8'

Basun 16'

Koppel: I/P, II/P, II/I, II 16/I, II 4/P, II 4/I I 4/I

Tutti. Reg sväll - Pneumatisk

Tidigare orgel byggd 1866 av Johan Gustaf Ek från Torp.

Åter hemsidan