Botkyrka kyrka

Botkyrka kyrka är församlingskyrka i Botkyrka församling som ligger i Botkyrka kommun i Södermanland. 

Från början hette den Bothwidiia Kirkia efter martyren och skyddshelgonet Sankt Botvid. Då Botvid, någon 

gång under 1120-talet, dog byggde hans bror 1129 upp en stavkyrka i trä på Hammarby gårds ägor nära 

sjön Aspen i nuvarande norra Botkyrka. 1176 ersattes träkyrkan av Bothwidiia Kirkia, en stenkyrka i romansk 

stil med rundbågefönster och absid. Av den ursprungliga träkyrkan finns inget kvar men den låg troligen på samma

 plats som efterkommande kyrkobyggnader. Långhuset är den del av kyrkan som bevarats till nutid. Sedan 

dess har en del tillbyggnationer gjorts; sakristian och östra murpartiet är från medeltiden, tornet från 1600-talet 

och den nuvarande portalen är från 1700-talet.I kyrktornet hänger tre klockor. Källa: Wikepedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

 ORGELN I BOTKYRKA

Botkyrkas äldsta orgel skänktes 1774 av löjtnaten Bengt Ribbing på Hallunda, som köpte den från S:t Olofs kapell ( som revs samma

år för att ge plats åt Adolf Fredriks kyrka) i Stockholm. Orgelfasaden tillkom 1810 och ritades av arkitekten Olof Tempelman. Orgeln 

som då byggdes av orgelbyggaren Olof Schwan och Johan Everhardt d.y. blev färdig 1814 och fanns kvar till 1912. 1914 byggde 

Åkerman & Lund en ny orgel med 17 stämmor, och vid restaureringen 1941 utökades orgeln till 26 (28) stämmor av samma orgelbyggare. 

Kemper & Sohn byggde om 1955 och utökade stämantalet till 41. Den nuvarande orgeln har tillkommit i två etapper. 1977 byggde

Åkerman & Lund en orgel med 31 stämmor bakom den gamla fasaden, och 1992 kompletterades orgeln med ett positiv på fem stämmor 

av Nye Orgelbyggeri, då luftsystemet förbättrades och orgeln försågs med elektriska koppel.

 

Disposition

Läktarorgeln i Botkyrka kyrka

Åkerman & Lund 1977 / NYE Orgelbyggeri 1992  

 

Huvudverk Man I C-g3 Svällverk Man II C-g3 Positiv Man III C-g3 Soloverk f0-g3 Pedal Koppel
Borduna 16' Borduna 8' Rörflöjt 8' Cornett 8' Subbas 16' II/I
Principal 8' Gamba 8' Vox candida 8' Vox humana 8' Principal 8' I/II
Öppen flöjt 8' Voix Celéste 8' Spetsflöjt 4' Tremulant Dubbelflöjt 8' II/III
Octava 4' Principal 4' Flöjt 2'   Quint 5 1/3' I/P
Coppula 4' Tvärflöjt 4' Cor anglais 8'   Octava 4' II/P
Quint 2 2/3' Octavflöjt 2'     Mixtur III II 4'/P
Octava 2' Quint 1 1/3'     Basun 16'  
Ters 1 3/5' Scharff IV     Trumpet 8'  
Mixture IV Fagott 16'        
Trumpet 8' Oboe 8'        
  Clarion 4'        
  Tremulant        

Sonata D-dur Hob. XVI-37

Joseph Haydn 1732-1809

Allegro con brio - Largo e sostenuto - Finale: Presto ma non troppo

Ulf Norberg, orgel

 

Carillon de Westminster

Louis Vierne 1870-1937

Johannes Skoog, orgel

 

Inspelningarna gjorda den 22 sep 2011 av A. Söderlund

 

 

 

Åter hemsidan