Boteå kyrka

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

Byggdes troligen på 1100-talet. Kyrkan har byggs till under 1400-talets mitt och under 1500-talet. 

1660 tillbyggdes en ny sakristia av sten. 1788 byggdes en fristående klockstapel. Dopfunten är från 

senare delen av medeltiden, troligen 1500-talet. Altaruppsatsen har drag av barock och rokoko och 

är troligen tillverkad av Johan Edler d.ä. Predikstolen är från 1765.

 

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 2018  av Fratelli Ruffatti, Italien.

DISPOSITION

Man I. Huvudverk Man II. Svällverk Pedal Koppel:
Principal 8' Rorhflöte 8' Subbas 16' II/I
Gedackt 8' Viola gamba 8' Gedackt 8' II/P
Octave 4' Voix céleste 8' Flute 4' I/P
Transverse flute 4' Venetian flute 4' Fagott 16'
Superoctave 2' Piccolo 2'
Mixture IV Cornet II
Trompettdouce 8'
Tremolo

Tidigare orgel byggd 1889 av Åkerman & Lund och ombyggd 1954 av Bosch Kassel

Åter hemsidan