Börje kyrka

Börje kyrka byggdes troligen av sockenborna under 1300-talet. Kyrkoherden och sockenmännen hade 

tagit intryck av den nya domkyrkan och Helga Trefaldighets kyrka inne i Uppsala som skulle byggas i 

fransk höggotisk stil. Inne i kyrkan finns kalkmålningar från 1500-talet, målade av representanter från 

Tierpsskolan. Altarskåpet är ett Uppsalaarbete från 1400-talets slut, medan kormattan är ritad av Ingrid 

Skerfe-Nilsson och tillverkad av syföreningen 1950. För övrigt finns ett triumkrucifix från 1300-talet, 

en dopfunt i gotländsksandsten från 1200- eller 1300-talet, samt en orgel från 1855, byggd av 

Wallenström, den dåvarande organisten i Helga Trefaldighets kyrka. Källa: Församlingens hemsida.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

  

För att se bilderna i en annan presentation

http://www.orgelanders.se/BORJE_KYRKA/index.html

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1855 av Daniel Wallenström, Uppsala

Orgelverket konserverat av Bröderna Moberg 1958.

 

Man: Borduna 16' B/D delad vid c1

Pricipal 8'

Dubbelgedackt 8'

Vox candida 8'

Oktava 4'

Flöjt 4'

Oktava 2

Trumpet 8 B/D, delat vid c1

Bihangspedal

 

 

Till hemsidan