Borgsjö kyrka

Kyrkan byggdes 1766-1771 i rokokostil och räknas som ett av landets förnämsta kyrkliga monument. 

Dopfunt i trä från 1600-talet. Det finns en träskulptur föreställande kyrkans skyddsängel S: t Olof, 

utförd av Hakon Gulleson i början av 1500-talet. Pål Perssons klockstapel är omtalad som 'Kungen 

bland trätorn i Norden'. Källa: Borgsjö-Haverö församling

ORGEL

Byggd 1970 av Gustaf Hagström, Härnösand.

Man I

Man II

Pedal

Gemshorn 8'

Rörflöjt 8'

Subbas 16'

Gedackt 8'

Nachthorn 4'

Principal 8'

Pricipal 4' (i fasad)

Kvintadena 4'

Rörgedackt 8'

Koppelflöjt 4'

Principal 2'

Oktava 4'

Waldflöjt 2'

Larigot 1 1/3'

Rörpommer 2'

Mixtur 4 ch

Ters 4/5

Fagott 16'

Dulcian 16'

Scharf 3 ch

 

 

Krumhorn8'

 

 

Tremulant

 

3 normakoppel. Slejflådor, mekanisk traktur och registratur.

Föregående orgel byggd 1914 av Åkerman & Lund. 13 st 2 man och pedal.

Den ursprungliga orgeln byggd 1772 avar landskapets första av P Qvarnström

helt förkommen utom fasaden, krönt med Gustav III:s monogram

Åter hemsidan