Borgholms kyrka

Kyrkan byggd 1879 i medeltidsstil efter ritningar av arkitekt Ernst Abraham Jacobsson vid

överintendentämbetet i Stockholm. Innanfönstren i långskeppet har färgat glas och smide

av H Garmland. Upphöjningar i taket över kor och orgelläktare ska antyda de gamla s k 

klövsadelskyrkorna på Öland.

 

ORGELN

Byggd 1961 av Werner Bosch, Kassel

DISPOSITION

RP 1

SV II

Pedal

Koppelflöjt 8'

Trägedakt 8'

Subbas 16'

Principal 4'

Kvintadena 4'

Iktava 8'

Gedakt 4'

Principal 2'

Pommer 4'

Gemshorn 2'

Kvinta 1 1/3'

Nachthorn 2'

Mixtur 3 ch

Regal 8'

Fagott 16'

 

Tremulant

 

Koppel: I/P,II/P, II/I.

Kororgel byggd 1995 av Johannes Künkel med 960 pipor.

Åter hemsidan