Boo kyrka

Boo kyrka med sina vitputsade murar och slanka klocktorn vilar mjukt i grönskan högt uppe på en ås. Den guldglänsande tuppen 

speglar sig i Sågsjöns vatten. Tornspiran har norrländska klockstaplar som förebild. Huvudportalen i väster har ett överstycke av Ivar 

Johnsson, som föreställer Ansgar och Botvid – Sveriges och Sörmlands missionshelgon. Exteriören har klassicistiska drag medan inter-

iören lånat italienska fornkristna och romanska basilikors förebilder. Kyrkorummet är treskeppigt med en halvrund absid i öster. Från 

dolda fönster bakom absidens höga bågar vilar ett svagt ljus. Arkaderna mellan mitt- och sidskeppen bärs upp av fyra granitkolonner 

vars material hämtats i församlingen och bearbetats av traktens skickliga stenhuggare. I långhusets fönster finns en serie glasmålningar 

ur passionshistorien, komponerade av Olle Hjortzberg. Denne Boo-sommargäst har även gjort muralmålningarna på väggar och valv. 

”Veronikas svetteduk” ovanför dopfunten, målade han spontant dagen innan kyrkan vigdes in. Huvudmålningen i absiden heter ”Herden

 och hans jord” och korets väggar är liknelser ur Nya Testamentet och blev färdiga 1944. Även predikstolens målningar av Martin Luther

 och Olaus Petri är Hjortzbergs verk. Altarbilden i huggen ek av Ninnan Santesson, föreställer den uppståndne Kristus som vandrar in 

i församlingen med vänster hand höjd till välsignelse. Enligt liturgisk tradition borde det vara höger hand. Dopfunten är en parafras på sen-

medeltidens funtar och huggen ur samma granitblock som kolonnerna. Källa: Boo församling

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1990 aV Nye Orgelfabrik, Vetlanda.

Fasaden ritad av Ulf Oldaeus.

DISPOSITION

Huvudverk Svällverk Pedal
Borduna 16' Bourdon 8' Subbas 16'
Principal 8' Salicional 8' Principal 8'
Dubellflöjt 8' Voce humana 8' Gedackt 8'
Octava 4' Principal 4' Octava 4'
Mixtur V Ital. flöjt 4' Basun 16'
Cornett III Nasard 3'  
Trumpet 8' Waldflöjt 2'  
Tremulant Ters 1 3/5'  
  Scharf III  
  Tromp.harm. 8'  
  Oboe 8'  
  Tremulant  
  Fågelsång  

Koppel: I+II, P+I, P+II, P+II 4'

 

 

Åter hemsidan