Bollnäs kyrka

Den stora korskyrkan, ursprungligen från 1300-talets första hälft, innehåller bl a ett 3,5 m högt 

medeltida altarskåp med den kända Bollnäsmadonnan signerad Haaken Gulleson. Här finns 

även fler fina medeltida träskulpturer av Haaken Gulle­son och andra skickliga träskulptörer. 

Gullesson verkade under 1500-talet och hans medeltida kyrkokonst är vida känd och omtalad. 

I kyrkan finns även ett stort altarskåp av Jordan målare.

ORGEL

Byggd 1981 av Olof Hammarberg, Göteborg

DISPOSITION

HV I POS II SV III Pedal
Principal 16' Gedackt 8' Borduna 16' Violon 16'
Principal 8' Kvintadena 8' Basetthorn 8' Subbas 16'
Rörflöjt 8' Koppeflöjt 4' Salicional 8' Oktavbas 8'
Oktav 4' Nasard 2 2/3' Voix céleste 8' Gedaktbas 8'
Flöjt 4' Principal 2' Gedackt 8' Oktava 4'
Kvinta 2 2/3' Ters 1 3/5' Oktava 4' Rörflöjt 4'
Oktava 2' Oktav 1' Flöjt oktaviant 4' Nachthorn 2'
Mixtur VI Scharff III Piccolo 2' Rauschkvint III
Trumpet 16' Dulcian 16' Kornett III Basun 16'
Trumpet 8' Tremulant Mixtur V Trumpet 8'
    Trumpet harmonique 8'  Rörskalmeja 4'
    Clairon 4'  
    Tremulant  

 

Åter hemsidan