Boglösa kyrka

Kyrkan har uppförts i två etapper - den första delen redan på 1100-talet och den senare på 1300-talet. 

Altarskåpet från 1400-talet tillverkades ursprungligen för Storkyrkan i Stockholm men såldes 1470 till 

Boglösa. Inventarier värda att lägga märke till är triufmkrucifixet och sakramentskåpet från 

1300-talet. Vapenhusets vindskivor med drakhuvud saknar motsvarighet i landet.

ORGELN

Byggd 1844 av P Gullbergson, Lillkyrka

Ren 1872 av J Eriksson, Boglösa. 

DISPOSITION

Man:

Principal 8'

Dubbelflöjt 8'

Vox candida 8'

Fugara 8'

Oktava 4'

Flöjt 4'

Oktava 2

Pedal:

Subbas 16', Violoncell 8'

Mekanisk

 

Åter hemsidan