Bjuråkers kyrka

Föregående kyrka var uppförd på medeltiden. Nuvarande stenkyrka invigdes i oktober 1750. 

100 år senare genomfördes förändringar då bland annat gamla kyrkans predikstol ersattes med 

en ny. Under lång tid riskerade kyrkan att rivas, men 1934 genomfördes en restaurering, då 

bland annat nya fönster sattes in. Ännu en restaurering genomfördes 1966 då valv och väggar vitmenades.

 

ORGEL

Byggd 1934 av A Magnusson, Göteborg

DISPOSITION

Man I Man II Pedal
Borduna 16' Gecackt 16' Subbas 16'
Principal 16' Bassethorn 8' Ekobas 16' *
Principal 8' Salicional 8' Principalbas 16' **
Gamba 8' Violin 8' Borduna 8'
Flüte harmonique 8' Rörflöjt 8' Basun 16'
Borduna 8' Voix céleste 8'  
Oktava 4' Eolin 8'  
Oktava 2' Ekoflöjt 4'  
Cornett 3 ch Waldflöjt 2'  
Trumpet 8' Eufon 8'  

* transm fr Man II Gedackt 16'

** transm fr Man I Principal 16'

Koppel: I/P, II/P, II/I, 1 4/I, II 16/I, II 16/II

Fyra fasta komb.

Pneumatisk

 

Åter hemsidan