Björksta kyrka

Björksta kyrka uppfördes på 1200-talet och byggdes ut på 1300-talet. På 1400-talet fick kyrkan 

sina valv och valvmålningar. Tornet fick sitt utseende efter ett blixtnedslag 1858. I kyrkan finns 

en S:t Olofsbild från 1300-talet.

 

ORGEL

Byggd 1930 av A Magnussons Orgelbyggeri, Mölndal

I samband med kyrkans rest. 1954 flyttades orgeln från läktaren

till vapenhuset, där Bo Wedrup, Uppsala ändrade Violin 8' till Svegel 2'

DISPOSITION

Man I

Man II

Pedal

Borduna 16'

Basetthorn 8'

Subbas 16'

Principal 8'

Rörflöjt 8'

Violoncell 8' *

Gamba 8'

Salicional 8'

Flöjt 8' **

Flüte harmonique 8'

Voix céleste 8'

 

Oktava 4'

Ekoflöjt 4'

 

Trumpet 8'

Svegel 2'

 

* transm fr Gamba 8'

** transm fr Flüte Harmonique 8'

Åter hemsidan