Biskopskulla kyrka

Biskopskulla kyrka är uppförd i slutet av 1100-talet eller i början av 1200-talet. 

Tornet uppfördes senare under 1200-talet. Valven slogs under 1400-talet och 

fick sina valvmålningar senare samma århundrade.

 

ORGELN

Orgeln är byggd 1870 av Åkerman & Lund.

DISPOSITION

Man

Principal 8'

Rörflöjt 8'

Salicicional 8'

Flüte harmonique 8'

Oktava 4'

Pedal: Borduna 16

Åter hemsidan