Bergshammars kyrka

När Bergshammars kyrka byggdes på 1400-talet ersatte den en äldre kyrka av trä. Kyrkan står 

kvar i så gott som ursprungligt skick än idag, med bl.a. de ursprungliga valven bevarade. Sakristian 

byggdes 1680. Kalkmålningarna är gjorda av en målare Peter och togs fram 1967 då de 

tidigare överkalkats. Motiven är i huvudsak bibliska. Den medeltida dopfunten har ett fat 

av mässing från 1950. Träaltaret i ek skänktes till kyrkan 1956 och har ett altarkrucifix från 

1800-talet. 1671 byggdes predikstolen, ett verk av stockholmsmästaren Lars Olsson.

 

ORGELN

Orgeln är byggd av Grönlunds Orgelbyggeri 1957.

DISPOSITION

HV ÖV  Pedal
Rörflöjt 8' Gedackt 8' Subbas 16'
Principal 4' Spetsflöjt 4' Pricipal 8'
Nachthorngedackt 4' Pricipal 2' Kvintadena 2'
Waldflöjt 2' Kvinta 1 1/3' Fagott 16'

Scharf 5 ch

Cymbel 4 ch

Skalmeja 4

 

Dulcian 8'

 

 

Tremulant

 

Koppel: ÖV/HV, HV/P, ÖV/P

Mekanisk

Föregående orgel byggd av P L Åkerman och 

G Andersson 1854, 6 st, 1 man och pedal

Åter hemsidan