Balingsta kyrka

Balingsta kyrka uppfördes på 1100-talet . Murarna av gråsten formar en enskeppig salkyrka , samt absidförsett 

kor . Sadeltak är täckt med spån . 1400-talet slogs valven . Fragment av kalkmålningar synliga i korets ribbvalv.

 

ORGELN

Byggd 1898 av Åkerman & Lund.

Omdisponerad 1955 av Frede Aagaard.

Manual: Rörflöjt 8', Principal 4', Gedackt 4',

Nasard 2 2/3', Oktava 2', Mixtur 1 3 ch

Bihangspedal

Mekanisk

Åter hemsidan