Badelunda kyrka

Kyrkan är uppförd i romansk stil under tidigt 1200-tal, men tros ha föregåtts av en 1100-talskyrka 

på platsen. Sakristian tillbyggdes på 1300-talet och vapenhuset under tidigt 1400-tal. Välvdes senare 

under samma sekel och förlängdes västerut 1658-59. Gravkor från 1640-talet.

ORGELN

Byggd 1978 av Olof Hammarberg.

HV I SV II Pedal
Rörflöjt 8' Gedackt 8' Subbas 16'
Principal 4' Spetsflöjt 4' Principal 8'
Waldflöjt 2' Principal 2' Trumpet 4'
Mixtur IV Larigot 1 1/3'  
Skalmeja 8' Sesquialtera II  

Koppel: I/P, II/P, II/I

Föregående orgel byggd 1893 av Carl Elfström, Ljungby, utökad av Marcussen & Son 1953 från 11 till 18 st.

Ersatte en orgel byggd 1805 av Olof Schwan, Stockholm, 7 1/2 stämmor

 

Åter hemsidan