Backenkyrkan, Umeå

Umeås äldsta kyrka. På platsen, som då räknades till Ytterhiske by, anlades en sockenkyrka 

i trä möjligen redan på 1200- eller 1300-talet. Kyrkan skadades svårt av en våldsam brand den 

25 mars 1893, och de gamla stenvalven rasade in. De återuppbyggdes inte förrän på 1950-talet då 

kyrkan restaurerades. Vid en ny förödande brand 7 november 1986 förstördes all träinredning. 

Under arkitekten Jerk Altons ledning restaurerades kyrkan ännu en gång och kunde återinvigas 1990

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1992 av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad

DISPOSITION

HV I

ÖV II sv

Pedal

Gedacktspommer 16'

Flüte d´amour 8'

Principal 16'

Principal 8'

Gedackt 8'

Subbas 16'

Spetsflöjt 8'

Kvintadena 8'

Kvint 10 2/3'

Dubbelflöjt 8'

Principal 4'

Oktavbas 8'

Gamba 8'

Rörflöjt 4'

Gedackt 8'

Oktava 4'

Flöjt 2'

Oktava 4'

Blockflöjt 4'

Sifflöjt 1'

Rauschkvint III

Kvinta 2 2/3'

Sesquialtera II

Basun 16'

Oktava 2'

Mixtur III

Trumpet 8'

Cornett V

Dulcian 8'

 

Mixtur IV

Krumhorn 8'

 

Cymbel II

Tremulant

 

Trumpet 16'

 

 

Trumpet 8'

 

 

Kyrkan invigdes 1990 efter att den tidigare kyrkan brann ner till grunden 1986.

 

 

 

 

Åter hemsidan