Augerums kyrka

En kyrka av gråsten uppfördes under medeltiden. Den hade vitputsade väggar, ett tak 

belagt med spån och var invändigt dekorerad med målningar. Dock förföll kyrkan 

så pass mycket att församlingen lät riva den. Nuvarande kyrkobyggnad, ritad av 

arkitekten J W Gerss, uppfördes 1819-1822 i nyklassicistisk stil. Kyrkan är ovanlig 

såtillvida att den är placerad i nord/sydlig riktning istället för öst/västlig, vilket innebär 

att det stora långhuset avlutas med en korvägg i söder och en bakomliggande 

sakristia. 1862 förändrades exteriören genom uppförandet av ett torn i norr efter

 ritningar Albert Törnqvist.Tornbyggnaden uppvisar i sin arkitektur romanska inslag 

bl.a. i ljudöppningarnas utformning. Tornet avslutas av en lanternin med spetsiga gavlar 

prydda med kors och en spira krönt av ett ringkors. Kyrkorummet är treskeppigt. 

Kraftiga kolonner bär upp det tunnvälvda , förhöjda mittskeppet.

ORGELN

ORGEL

Byggd 1973 av A Mårtenssons Orgelbyggeri, Lund

DISPOSITION

HV I SV II BV III Pedal
Principal 8' Gedackt 16' Kvintadena 8' Subbas 16'
Rörflöjt 8' Italiensk Principal 8' Koppelflöjt 4' Principal 8'
Oktava 4' Salicional 8' Principal 2' Borduna 8'
Spetsflöjt 4' Voix céleste 8' Nasat 1 1/3' Nachthorn 4'
Oktava 2' Principal 4' Krumhorn 8' Rauschkvint 3 ch
Mixtur 4 ch Täckflöjt 4' Tremulant Fagott 16'
Trumpet 8' Blockflöjt 2'    

 

Ters 1 3/5'

 

 

 

Scharf 3 ch

 

 

 

Oboe 8'

 

 

Fasad från kyrkans första orgel byggd 1860 av Andreas Jönsson Åberg, Hjortsberg, 16 st.

1925 byggdes en ny orgel av Olof Hammarberg, Göteborg, 25 stämmor.

 

 

Åter hemsidan