Aspö kyrka

Kyrkans ursprungliga delar, däribland tornet, härstammar från slutet av 1100-talet. Senare, troligen 

under 1300-talet, förlängdes kyrkan österut och försågs med sakristia. På 1400-talet, under 

ledning av Erik Axelsson (Tott), förlängs kyrkan ytterligare åt öster, samt breddas åt söder. In-

vändigt delas kyrkorummet upp i tre skepp. Mittskeppets innertak förses med stjärnvalv 

medan sidoskeppens innertak får kryssvalv. Vid 1400-talets slut tillkommer vapenhuset. 

Under 1600-talet tillkommer strävpelare i söder och öster för att bättre ta upp valvens 

tryck mot murarna. Också under 1600-talet fick kyrktornet sin spetsiga spånklädda spira.

ORGELN

Byggd av Setterquist & Son Eftr. 1970

HV SV Pedal
Gemshorn 8' Rörflöjt 8' Subbas 16'
Principal 4' Blockflöjt 4' Koralbas 4'
Hålflöjt 2' Principal 2'  
Mixtur 4 ch Cymbel 2 ch  
  Oboe 8'  

 

Tremulant

 

Koppel: SV/HV, HV/P, SV/P.

Mekansisk traktur och registratur

Åter hemsidan