Arnö kyrka

Kyrkans äldsta delar härstammar förmodligen från 1200-talet. Den har byggts till i 

olika etapper under 500 år. 1799 blev Arnö en egen församling. 1800-1942 tillhörde 

församlingen Vallby och Grönsöö. 1943 sammanslogs Arnö och Kungs-Husby församling. 

Kyrkogården och Klockstapeln sköts av Enköpings kyrkogårdsförvaltning. Sedan 

1957 ägs och förvaltas kyrkan av Riksantikvarieämbetet men kyrkan är fortfar-

ande en levande kyrka där det anordnas konserter, gudstjänster och föreläsningar.

ORGELN

I kyrkan finns en orgel som än idag behöver orgeltrampare.

Byggd 1823 av Pehr Zacharias Stand, Stockholm

DISPOSITION

MANUAL

Principal 8' B/D

Gedagt 8'

Fugara 8' D

Octava 4* B/d

Fleut 2'

 

Bihangspedal

 

Åter hemsidan