Arby kyrka

Arby kyrka är en rektangulär romansk stenbyggnad med kor och inbyggd absid; det verkar 

aldrig ha uppförts något östtorn men däremot ett sekundärt brett västtorn. 

Redan på 1100-talet byggdes den första kyrkan i Arby. Den uppfördes i trä, men under år-

hundradet som följde gjordes ombyggnader i sten, så att den i mitten av 1200-talet blivit 

en stenkyrka. Under 1820-talet ägde en större ombyggnad rum. Källa: Wikepedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGELN

 

 

ORGELN byggd 1955 av Troels Krohn, Hillerød

Man I Man II Pedal
Principal 8' Gedackt 8'  Subbas 16'
Rörflöjt 8' Spetsgamba 8' Oktava 8'
Oktava 4’ Koppelflöjt 4'  Gedacktpommer 4’
Waldflöjt 2’ Principal 2'  Fagott 16’
Mixtur V chor. Sifflöjt 1 1/3'  
 Rankett 16’

Scharf III chor

 
  Dulcian 8’  
  Tremulant  
  Crecendosvällare

 

Koppel: II/I. I/P. II/P

Tidigare orglar:

1852: Orgelbyggare Carl August Johansson & bygdeorgelbyggare Johannes Magnusson, 

Lemnhult, bygger en piporgel. 

1904: Ombyggnad av orgelbyggare Johannes Magnusson, Göteborg, till 7 stämmor på 

1 manual och pedal, för en kostnad av 3 500:- och den gamla orgeln såldes för 19 kronor.

 

 

Åter hemsidan