Alsike kyrka 

Alsike kyrkan är byggd i tegel och dess äldsta delar tror man är från slutet av 1200-talet. Tornet som tillkom 

på 1400-talet är byggt av gråsten med en överbyggnad av tegel. Väggar och valv försågs ursprungligen med kalk-

målningar av vilka endast fragment återstår idag. Kyrkans inre präglas av stora renoveringar som ufördes under 

1800-talet. Kyrkans skulpterade helgonbilder från medeltiden och även textiler 

från 1600-talet har deponerats i Historiska museet i Stockholm. Källa: Wikepedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1860 av Nygren, renoverad 1911 av Åkerman & Lund.

Man: Borduna 16'

Principal 8'

Rörflöjt 8'

Salicional 8'

Oktava 4'

Oktava 2'

Pedal: Subbas 16'

Meknisk

 

 

Åter hemsidan