Algutsrums kyrka

En stor salkyrka byggd 1822. Sakristia i öster byggd samma år. Tornet är från 1864 ritat av 

Ludvig Hawerman. Ett trätunnvalv täcker hela kyrkorummet, fönstren är stora rundbågiga. 

På altaret finner vi ett nordtyskt altarskåp från ca 1500, stod ursprungligen i S Knuts kapell. Över 

altarskåpet en målning av den Korsfäste, N J Jonsson 1881, ramverket ritat av F R Ekberg.

Dopfunt av gotländsk sandsten med uttömningshål, sent 1100-tal. Från 1300-talet kommer ett 

triumfkrucifix samt en primklocka. Brudbänkar med blomstermålningar 1700-tal. Vi finner också 

en modell av klipperskeppet Walkyrien från 1860-talet.

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

 

ORGEL

1884 byggde Åkerman & Lund,Stockholm en orgel (13 st) med en fasad ritad av 

Otto A Mankell. 1961 ersattes detta orgelverk av ett nytt byggt bakom den 

ursprungliga fasaden av A.Mårtenssons Orgelfabrik AB

DISPOSITION

Man I Man II Pedal
Principal 8' Gedackt 8' Suppbas 16'
Rörflöjt 8' Rörflöjt 4' Oktava 8'
Oktava 4' Pricipal 2' Nachthorn 4'
Spetsflöjt 4' Koppelflöjt 2'  Rauschkvint 3 ch
Oktava 2' Kvinta 1 1/3' Fagott 16'
Mixtur 3 ch Scharf 2 ch  
  Krumhornsregal 8'  
  Tremulant  
  Cresc sväll  

Koppel: I/P, II/P, II/I

Mekanisk, ljudande fasad

Åter hemsidan