Sundre kyrka

Sörjande Maria från 1200-talet, kalkmålningar från 1200-talet och 1400-talet.

Predikstol (empire!) från 1800-talets början, altaruppsatsen sentida rekonstuktion.

Vigvattenkärl i portalen. -Försvarstorn (kastal) från 1100-talet.

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGEL

 

Orgelbyggarna Thomas och Monika Svenske har restaurerat Pehr Zacharias Strands orgel. 

Den byggdes ursprungligen för Kungliga Operan i Stockholm 1843.
Vid orgelinvigningen spelade domkyrkoorganist Claes Holmgren. 

I Sundre kyrka fanns det en orgel redan 1370. Den var tillverkad av Mäster Verner från 

Brandenburg.

 

 

Se Sundre kyrka som ett bildspel

 

SUDRETS PASTORAT

 

Alva, Hemse, Rone församling
(
Alva, Hemse och Rone kyrkor)
Havdhems församling
(
Havdhem, Näs, Grötlingbo, Eke, Hablingbo och Silte kyrkor)
Hoburgs församling
(
Öja, Hamra, Vamlingbo, Sundre och Fide kyrkor)


 

(församlingar=kyrkor)

Åter hemsidan