Stenkumla kyrka

Krucifix från 1100-talet, sakramentskåp från 1300-talet, 

kalkmålningar från 1400-talet, altaruppsats och predikstol 

från 1600-talet, dopfunt från ca 1700.

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGEL

 

Orgeln är byggd 1986 av Johannes Künkels Orgelverkstad, Lund. Den tidigare

orgeln var ursprungligen byggd av Per Zacharias Strand, Stockholm, för

Kungliga Operan i Stockholm. Orgeln flyttades hit på 1850-talet. Ett flertal

förändringar har under årens lopp ägt rum, senast 1964 av Andreas Thulesius,

Klintehamn. Orgeln hade ursprungligen 6 stämmor, och efter sista förändringen

9 stämmor.

 

 

Disposition:

Man                    Ped

Gedackt 8'           Subbas 16'

Fugara 8'

Principal 4'

Rörflöjt 4'                                Man/Ped.

Spetsflöjt 2'

Mixtur III ch                            Mekanisk.

 

 

Se Stenkumla kyrka som ett bildspel

 

ESKELHEMS PASTORAT

 

Eskelhem-Tofta församling 

(Eskelhem, Tofta kyrkor samt Gnisvärds kyrka)

Vall, Hogrän och Atlingbo församling

(Vall, Hogrän, Atlingbo kyrkor)

Stenkumla församling

(Stenkumla, Träkumla och Västerhejde kyrkor, Vibble kapell)

 

 

Åter hemsidan