Sproge kyrka

Ombyggnad ca 1840 (jfr Eksta och Fårö). Krucifix från 1300-talet, dopfunt och altartavla

från 1600-talet. Runbildsten från 1000-talet med uttömningshål förut i nischen t.h. i koret.

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGEL

 

Byggd av Åkerman & Lund, Stockholm 1901. 

 

Disposition:

Man                         Ped

Principal 8'                Bihängd

Rörfleut 8'                                Man 4'/Man.

Salicional 8'

Fleut 4'                                    Mekanisk

 

 

Se Sproge kyrka som ett bildspel

 

KLINTE PASTORAT

Klinte församling (inkl Hamnkyrkan)

Fröjel församling

Eksta församling

Sproge församling

Sanda-Västergarn- Mästerby  församling

Hejde församling

Väte församling

 

 

 

Åter hemsidan