Lojsta kyrka

Dopfunt från 1100-talet?, glasmålningar från 1200-talet. Kalkmålningar 

från 1200-1500-talet Altartavla från 1300-talet (helt nymålad 1896), 

krucifix efter förebild från 1100-talet.

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGEL

 

Byggd av Johannes Künkels orgelverkstad, Lund 1990. Fasad från den tidigare orgeln,

vilken var byggd 1924 av Olof Hammarberg, Göteborg, 7stämmor.

 

Disposition:

Man                         Ped

Rörflöjt 8'                  Subbas 16'

Salicional 8'               Oktavbas 8'

Principal 4'                Koralbas 4'

Flöjt 4'

Svegel 2'                                    Man/Ped.

Nasat 1 1/3'

                                                  Mekanisk

 

 

Se Lojsta kyrka som ett bildspel

 

FARDHEMS PASTORAT


Fardhem församling
Linde församling
Lojsta församling
Levide församling

Gerum församling
GARDE FÖRSAMLING
(
Garda, Etelhem, Alskog, Lye och Ardre kyrkor)

 

 

Åter hemsidan