Linde kyrka

Krucifix från 1100-talet (kopia), Kalkmålningar från 1300-1400-talet.

altarskåp från 1521, predikstol från 1600-talet.

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGEL

 

 

Byggd 1901 av Åkerman & Lund, Stockholm. 

Restaurerad i början av 2000. Fasad från den föregående orgeln, vilken var byggd 

1858 av O N Lindqvist Visby, 5 stämmor.  1832 anskaffades ett psalmodikon.

 

Disposition:

Man sv                            Ped

Principal 8'                        Bihängd

Borduna 8'

Melodia 8'                                    Man/Ped, Man 4'/Man.

Salicional 8'

Gemshorn 4'                                 Mekanisk

 

 

Se Linde kyrka som ett bildspel

 

FARDHEMS PASTORAT


Fardhem församling
Linde församling
Lojsta församling
Levide församling

Gerum församling
GARDE FÖRSAMLING
(
Garda, Etelhem, Alskog, Lye och Ardre kyrkor)

 

 

Åter hemsidan