Levide kyrka

Processionskrucifix från 1300-talet, kalkmålningar från 1200, 1400 och 1700-talet.

Dopfunt, altartavla från 1663, korstol, predikstol och epitafium från 1600-talet.

Votivskepp från 1748.

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGEL

 

 

Byggd 1892 av Åkerman & Lund, Stockholm. Renoverad 1957 av A Thulesius.

 

Disposition:

Man sv                        Ped

Borduna 16' B/D           Bihängd

Principal 8'

Rörfleut 8'                            Man 4'/Ped.

Salcional 8'

Octava 4'                             Mekanisk

 

 

Se Levide kyrka som ett bildspel

 

FARDHEMS PASTORAT


Fardhem församling
Linde församling
Lojsta församling
Levide församling

Gerum församling
GARDE FÖRSAMLING
(
Garda, Etelhem, Alskog, Lye och Ardre kyrkor)

 

Åter hemsidan