Lau kyrka

Angående den säregna exteriören (jfr Källunge), se texten "Kort om Gotlands kyrkor".

Dopfunt 1100-talet, krucifix 1200-talet, (ett av Nordens största), kalkmålngingar 1200-

talet och 1520, glasmålningar från 1300-talet. Altarskåp från 1400-talet, ljuskronor

av järn medeltida. - Sex pelare, 12 valv, stor akustik (12 sek. efterklang).

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

 

 

PORTAR

Lau kyrka är den enda kyrkan på 

Gotland som har 5 portar. Tryck i

bilden för att se portarna och stigportarna.

 

 

ORGEL

HFörre Domkyrkoorganist Håkan Martinsson

 

 

Inspelningar som finns på YouTube (tryck i bilderna)

Hymn To Freedom - Oscar Peterson 

Chrysanthemum (An Afro-American Intermezzo) 

Scott Joplin 1867-1917

Coral Vater Unser Im Himmelreich

Georg Böhm 1661-1733 

 

 

Ludvig Käll, orgel

Vater unser im Himmelreich BWV 636 - J. S. Bach

 

 

Contrapunctus 1 from the Art of Fugue BWV 1080 - J. S. Bach

 

Inspelningarna gjorde jag den 3 augusti 2019

 

ORGEL

Byggd 2012 av Tomas Svenske, Vänge, Uppsala

DISPOSITION

Man I Man II  Pedal
Principal 8' Gedakt 8' Subbas 16
Gedakt 8' Flöjt 4'  
Fugara 8' Cornett III  
Octava 4'    
Spetsflöjt 4'    
Quinta 3'    
Octava 2'    
Mixtur III    

Tidigare orgel byggd av Åkerman & Lund

 

 

Se Lau kyrka som ett bildspel

 

BURS PASTORAT

 

Stånga-Burs församling
(
Stånga och Burs kyrkor)

När-Lau församling

(När och Lau kyrkor)

 

(församlingar=kyrkor)

 

GALLERIVISNING AV BILDERNA

Åter hemsidan