Hejde kyrka

Dopfunt från 1100-talet, kalkmålningar från 1200-1300-talet, glasmålningar från 1300-talet

(ovanlig färgsättning), krucifix från 1500-talet, altaruppsats från 1600-talet, predikstol

från ca 1700-talet.

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGLARNA

 

Läktarorgel byggd av Olof Hammarberg, Göteborg.Den föregående orgeln

 byggd av Sven Peter Petersson, Sjonhem, 4 1/2 stämmor.

 

 

Disposition Hammarberg:

Man I                           Man II                      Ped

Borduna 16'                   Violinprincipal 8'        Subbas 16'

Principal 8'                     Rörflöjt 8'                  Violoncell 8'

Gamba 8'                       Salicional 8'               Oktava 4'

Oktava 4'                       Voix Celeste 8'

Kvinta 2 2/3'                  Oktava 2'                  I/P, II/P, II/I.

                                                                       Pneumatisk

Kororgeln byggd av Johannes Künkels Orgelbyggeri AB.

 

 

Se Hejde kyrka som ett bildspel

 

KLINTE PASTORAT

Klinte församling (inkl Hamnkyrkan)

Fröjel församling

Eksta församling

Sproge församling

Sanda-Västergarn- Mästerby  församling

Hejde församling

Väte församling

 

 

Åter hemsidan