Havdems kyrka

Eldhärjad 1580. Tornet sänkt med två våningar 1910. Krucifix från 1400-talet

altartavla från 1667, predikstol från 1679. Epitafier från ca 1700-talet.

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGEL

 

 

Orgeln byggd av Eskil Lundén, Göteborg 1914. Den föregående orgeln upp-

sattes här 1869 av Runbäck, 9 stämmor. Den skänktes ursprungligen 1698

till S:t Olofs kapell, Stockholm (föregångaretill Adolf Fredriks kyrka). Den

ombyggdes där 1748 av Jonas Gren och Peter Stråhle, Stockholm. Den

hade då 8 stämmor. Senare flyttades orgeln först till Botkyrka kyrka, sedan

till Huddinge kyrka och slutligen hit. År 1912 flyttades orgeln till Gotlands

fornsal.

 

 

 

Se Havdhems kyrka som ett bildspel

 

SUDRETS PASTORAT

 

Alva, Hemse, Rone församling
(
Alva, Hemse och Rone kyrkor)
Havdhems församling
(
Havdhem, Näs, Grötlingbo, Eke, Hablingbo och Silte kyrkor)
Hoburgs församling
(
Öja, Hamra, Vamlingbo, Sundre och Fide kyrkor)


FARDHEMS PASTORAT


Fardhem församling
Linde församling
Lojsta församling
Levide församling

Gerum församling
GARDE FÖRSAMLING
(
Garda, Etelhem, Alskog, Lye och Ardre kyrkor)


BURS PASTORAT

 

Stånga-Burs församling
(
Stånga och Burs kyrkor)

När-Lau församling

(När och Lau kyrkor)

 

(församlingar=kyrkor)

Åter hemsidan