Gerums kyrka

Dopfunt och krucifix från 1100-talet, procissionskrucifix från 1200-talet respektive

1300-talet. Kalkmålningar från 12- 14 och 1700-talet. glasmålning från 1300-talet,

altartavla från 1667, predikstol från 1600-talet. Kyrkklocka från tiden före 1250,

en av öns äldsta.

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGEL

 

Orgeln byggd av Th Frobenius & Co, Lyngby 1966. Tidigare ett harmonium från 1920.

 

Disposition:

Man                    

Gedackt 8'

Principal 4'

Rörfleut 8'

Spetsflöjt 2'                    Mekanisk

 

Se Gerums kyrka som ett bildspel

 

FARDHEMS PASTORAT


Fardhem församling
Linde församling
Lojsta församling
Levide församling

Gerum församling
GARDE FÖRSAMLING
(
Garda, Etelhem, Alskog, Lye och Ardre kyrkor)

 

 

Åter hemsidan