Ganthems kyrka

Dopfunt från 1100-talet, krucifix från 1200-talet, kalkmålningar från 1400-talet.

Predikstol från 1655, altartavla (kopia) 1901. -I korvalvet inmurad ljudkruka.

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGEL

 

Byggd 1967 av Grönlunds Orgelbyggeri, 

Gammelstad. Tidigare användes harmonium.

 

Disposition:

Man                     Ped

Gedackt 8'            Subbas 16'

Principal 4'                              Man/Ped.

Rörflöjt 4'

Waldflöjt 2'                             Samtliga manualstämmor delade.

Cymbel 2 chor

                                               Mekanisk

 

Se Ganthems kyrka som ett bildspel

 

ROMAKLOSTERS PASTORAT

 

Akebäck församling

Barlingbo församling

Björke församling

Dalhems församling 

(Dalhem, Ganthem, Hörsne och Ekeby kyrkor)

Endre församling

Follingbo församling

Hejdeby församling

Roma församling

Vänge församling

(Vänge, Buttle, Guldrupe, Sjonhem, Viklau och Halla kyrkor) 

Östergarns församling

(Östergarn, Gammelgarn, Kräklingbo, Anga och Ala kyrkor)

Åter hemsidan