Dalhems kyrka

 

Sakramentnisch från 1100-talet, dopfunt och glasmålningar (Gotlands äldsta) från 1200-talet,

altaruppsats, processionskrucifix och korbänk från 1300-talet, predikstol 1637, kalkmålningar

från 1300-talet och 1899-1914 efter medeltida förebilder. -I nordportalen inmurad gravsten

från 1100-talet. -Öster och väster om kyrkan medeltida stenkors.

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

 ORGEL

 

Byggd 1875 av Per Larsson Åkerman. 8 stämmor 1 manual och pedal.

Renoverad 1985 av finn Krohn´s Orgelbyggeri, Fredensborg, DK

 


Ur femtio smärre tonstycken (Gustaf Stolpe 1833-1901) No 25 Moderato lento Gess-dur

Claes Holmgren, orgel från skivan "MEETINGS"

 

Disposition

Manual                                Pedal

Borduna 16'                          Subbas 16

Principal 8'

Flute harmonique 8'

Rörflöjt 8'

Salicional 8'

Octava 4'

Octava 2'                              Man/Ped

Trumpet 8'                            Mekanisk

 

Se Dalhems kyrka som ett bildspel

 

ROMAKLOSTERS PASTORAT

 

Akebäck församling

Barlingbo församling

Björke församling

Dalhems församling 

(Dalhem, Ganthem, Hörsne och Ekeby kyrkor)

Endre församling

Follingbo församling

Hejdeby församling

Roma församling

Vänge församling

(Vänge, Buttle, Guldrupe, Sjonhem, Viklau och Halla kyrkor) 

Östergarns församling

(Östergarn, Gammelgarn, Kräklingbo, Anga och Ala kyrkor)

 

Åter Gotlandskyrkor