Ardre kyrka

Dopfunt och krucifix från 1200-talet, altaruppsats och glasmålningar (till dels)

från 1300-talet, Maria-bild från ca 1500, predikstol  från 1600-talet.

restaurerad ca 1900, målningar från samma tid

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

 

ORGEL

 

Byggd 1990 av J Künkels Orgelverkstad AB Färjestaden. Ny fasad ritad som kopia 

av den föregående orgelns fasad, av Ture Jangvik. Tidigare orgel byggd 1900 av 

Åkerman & Lund, 3 stämmor. Orgeln tjänstgör numera i Hejdeby kyrka.

 

Disposition:

Man                                  Ped

Gedackt 8'                         Subbas 16'

Salicional 8'        

Principal 4'                                                Man/Ped

Tvärflöjt 4'

Gemshorn 2'                                              Mekanisk

 

 

Ardre kyrka som ett bildspel

 

FARDHEMS PASTORAT


Fardhem församling
Linde församling
Lojsta församling
Levide församling

Gerum församling
GARDE FÖRSAMLING
(
Garda, Etelhem, Alskog, Lye och Ardre kyrkor)

 

Åter Gotlandskyrkor