VÄRMDÖ KYRKA

Kyrkans orgel är byggd 1860, restaurerad 1976 och en av de få genuina Söderlingorglar som finns kvar i landet.