TINGSTÄDE KYRKA

Dopfunten är från 1100-talet och är huggen av mästaren Majestatis.