Recension från Orgelforum Nummer 1-2008 Årgång 30

Norrländsk orgelrörelse.

Orgel i Norr. Bruno Wallenström spelar på 7 Grönlundsorglar i Gellivare och Malmbergets pastorat. RE­ROAS Records 

PACD 005. Beställs från http://www.svenskakyrkangellivare.se/

När så småningom den svenska orgelrörelsens historia skall skrivas, kommer Grönlunds orgelbyggeri i Gammelstad utan 

tvekan att ägnas ett viktigt kapitel. Redan 1945 byggde Olof Grönlund (som fått utbildning hos Th. Frobenius & C:o i Danmark) 

sina första helmekaniska slejflådeorglar med helt

genomförd verkprincip. På en ny CD har organisten Bruno Wallenström och orgelentusiasten Anders Söderlund mu­sikaliskt och 

klangligt dokumenterat 7 Grönlundsorglar i kyrkorna i Gellivare och Malmbergets pastorat. De spänner tidsmässigt över 36 år 

(1945-76) och storleksmässigt från 4 till 28 stämmor.

Musiken som Bruno Wallenström har än större spännvidd nära 400 år; från Girolamo Frescobaldi's tidiga 1600-tal till Petr Eben's 

sena 1900-tal. Förutom av dessa nyss nämnda tonsättare, finns musik av bl.a. Dietrich Buxtehude, Jean Adam Guillain, Michel Corrette, 

G.F.Händel, J.S.Bach, Samuel Wesley, Joseph Haydn och Alexandre Gulimant. Tre sällan spelade norska 1900-talsorganister och 

tonsättare är också representerade; Njål Steinsland, Hans Olav Lien och Gottfred Pedersen.

Inte sällan brukar instrument av den här typen upplevas som klangligt stela och kanske rent av osköna, men Bruno Wallenström och 

Anders Söderlund lyfter med spelsätt, repertoarval och inspelningsteknik fram många goda klangliga kvaliteter hos dessa orglar. 

Som speciellt välklingande skulle jag vilja framhålla orglarna i Gellivare (1971, 20/II), Hakkas (1960, 15/II) och Ullatti (1957, 6/1).

CD.n är musikaliskt synnerligen omväxlande, men skall något särskilt lyftas fram får det bli följande; Buxtehudes Preludium, fuga o 

Ciacona C-dur (BuxWV 137) på Gellivareorgeln. Det måste inte vara nordtyskt 1600-tal och med­eltontemperatur för att låta bra. 

Här räcker det med en benådad musikant vid spelbordet till en klangligt genomtänkt och välbyggd norrlands orgel från 1971! 

Frescobaldi s Toc­cata Prima på den enmanualiga orgeln i Ullatti kyrka och Corrrette's tre satser (Tierce en taille, Basse de cromorne 

och Nöel provençal) ur Magnificat du premier ton på orgeln i Hakkas.

Efterklanger från roccocon presenteras i musik av Ernst Ludwig Gerber (2 koralförspel över "Liebster jesu wir sind hier"), Ludwig 

Zoschinger (Pastorella) och Samuel Wesley (ur "Twelve short pieces"). De tjeckiska tonsättarna Otmar Macha (Jultoccata) och Petr 

Eben (Partita över koralen "O jesu, all mein Leben bist du") är med sitt kärva tonspråk nysaklighetens representanter och de tre norr-

männen Njål Steinsland (Improvisation alla rondo B-dur), Hans Olav Lien (arr. Burdmarsch från Seljord) och Gottfred Pedersen 

("Helig Olav stod ved fjorden med sin haer") bär alla med sig intryck från norsk folkmusik.

Ett viktigt och intressant orgeldokument!

Dag W Edholm

 

Åter hemsidan