Orgeln i Stånga kyrka

Byggd 1970 av John Grönvall, orgelbyggeri, Lilla Edet. Orgelfasad från tidigare 

orgel byggd av Åkerman & Lund  från 1871, 8 stämmor. (delvis i nuvarande orgel)

 

Disposition:

HV I                        SV II                        Ped

Borduna 16'             Rörflöjt 8'                   Subbas 16'

Principal 8'               Salicional 8'                Borduna 8'

Gedackt 8'               Flöjt oktaviant 4'         Kvintadena 4'

Oktava 4'                 Kvinta 2 2/3'

Blockflöjt 2'             Oktava 2'                    I/P, II7P, II/I.

Mixtur 3 chor           Ters 1 3/5'

Dulcian 8'                                                    Mekanisk.

 

 

Kyrkan:

Dopfunt från ca 1200-talet, krucifix från 1200-talet, altaruppsats från 1690 med medeltida

processionskrucifix, predikstol 1723. På dörren"Stångaalnen" 55,5 cm (kopia):

"Hitta ier ret gota eln".

 

Portal.jpg (346806 byte)

Laktare2.jpg (160367 byte)Interior.jpg (156394 byte)Koret.jpg (159466 byte)Laktare3.jpg (143370 byte)Koret2.jpg (142336 byte)

Kyrka.jpg (154176 byte)

Krucifix.jpg (155908 byte)

Predikstol.jpg (156471 byte)

 

 

 

Kyrkan är mycket lämpad för olika slag av konserter, och söndagen den 27 juli 2008 

lät det så här när Kristine Anmark, violin och Daniel Kjellander, gitarr konserterade.

Kristine Anmark, violin & Daniel Kjellander, gitarr

Valse sentimentale Op. 51

Pjotr Tchaikovsky 1840-1893

Åter hemsidan