Vrigstad kyrka

ORGLAR

Kororgeln byggd 1964 av Fredriksborgs Orgelbyggeri

Läktarorgeln byggd av A Mårtenssons Orgelfabrik, Lund (ej spelbar)

Föregående orgel byggd 1857 av Johan Niklas Söderling, Göteborg, 18 st.

Den ersatte då en orgel byggd 1690 av Hans Henrich Cahman.

1857 såldes denn orgel till Uråsa kyrka. Sedan 1894 finns orgeln

i Smålands Museum, Växjö.

 

Åter hemsidan