Voxtorp kyrka

Kyrkan uppfördes omkring år 1240 i tuktad sandsten och gråsten. Från början hade den ett U-format kor 

i öster som under 1300-talet revs och ersattes med ett rektangulärt format kor med anslutande sakristia. År 

1667 rasade kyrkans tak in. Takvalvet ersattes då med ett platt tak. 1895 revs det medeltida vapenhuset 

i söder och ersattes med ett vapenhus i väster. Samtidigt revs det platta taket och ersattes av en gipskupol. 

I väster togs även två nya fönster upp. 1958 slog åskan ned i kyrkan som fick renoveras.

Källa:Wikepedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1964 av Troels Krohn

HV BRV Pedal
Rörflöjt 8' Gedakt 8' Subbas 16'
Principal 4' Koppelflöjt 4'  
Waldflöjt 2' Principal 2'  
Mixtur III 1 1/3' Nasat 2 2/3'  

Koppel: BR/HV. BR/P. HV/P

 

Till hemsidan