Vist kyrka

Nuvarande kyrka är uppförd 1964-1965 på murarna av den gamla 1961 nedbrunna kyrkan och invigdes påskdagen 1965. 
Arkitekt Rolf Bergh har ritat den och kombinerat gammalt och nytt. I öster finns det fristående huvudaltaret med en bild av 
Guds lamm på framsidan. Ovanför altaret ett tomt kors och på väggen bakom en mosaik med den uppståndne och återkomm-
ande Kristus. På baksidan av altaret en bild av en duva, symbolen för den Helige Ande. På korgalvet är Stångån markerad. 
Den rinner mot dopfunten i norr i form av en ellips i grå sten. Ån är kantad av vass och sländor. Dopen sker framför madonna-
bilden från 1477, vilken räddades ur den gamla kyrkan. På södra sidan av koret en glasdörr ut mot kyrkogården. På evangelie-
sidan, d.v.s. vänstra sidan, strax nedanför koret finns en låg predikstol i anslutning till kyrkbänkarna. På epistelsidan mitt emot 
står en kororgel. I taket har målningar utförts av konstnären Per Göransson. På den horisontella delen ovanför läktarorgeln symbol-
iseras den 1:a trosartikeln, Fadern (Skaparen), genom avbildning av tecknen för olika stjärnbilder. Litet längre fram i taket visas den 
2:a trosartikeln, Sonen, i form av Jungfru Maria med Jesusbarnet och runt dem "änglarnas härskaror", allt inneslutet i en gyllene betlehems-
stjärna. Därefter 3:e trosartikeln, den Helige Ande, uttryckt genom en tolvuddig apostlastjärna med andens duva. Ovanför altaret finns 
så den sammanfattande Treenighetens triangel inskriven i evighetens cirkel. Källa: Wikepedia

 

Michael.jpg (88477 byte)

ORGELN

Byggt 2001 av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad

DISPOSITION

Huvudverk

Svällverk

Pedal

Bourdon 16’

Flûte traversiére 8’

Soubasse 16’

Montre 8’

Viole de gambe 8’

Bourdon 8’

Bourdon 8’

Viox céleste 8’

Basse 8’

Fl. harmonique 8’

Flûte octaviante 4’

Bombard 16’

Salicional 8’

Octavin 2’

  

Prestant 4’

Trompette harm. 8’

 

Flûte douce 4’

Basson/Hautb. 8’

  

Plein-jeu IV

Clairon 4’

 

Orgeln är en stilkopia av den orgel som A.Cavaillé-Coll byggde i Jesuskyrkan, Köpenhamn.

 


Åter hemsidan