Vissefjärda kyrka

Vissefjärda kyrka - en landsortskyrka i historisk dacke- och skogsbygd på gränsen till Blekinge. På den vackra udden av kyrksjön

kan man anta att den första kyrkan låg, en träkyrka byggd i samband med den tilltagande befolkningstillväxten på 1200-talet.

Den nuvarande kyrkan, en stenkyrka, invigdes den 28 februari 1773. Altartavlan är målad av Pehr Hörberg 1795 och temat är

Kristi nedtagande från korset. Motivet finns enbart målat på 3 av hans 87 altartavlor. Predikstol från 1842. Golvuret skänktes av

församlingens drängar 1776. Utanför finns en öppen klockstapel av trä, byggd 1774, med tre klockor:

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGLARNA I VISSEFJÄRDA KYRKA

1783-1784: Pehr Schiörlin bygger kyrkans första piporgel. Fasad, ritad av arkitekt Olof Samuel Tempelman 

1783: med pipor i fem partier och rundbågig nisch i mitten. På nischens krön festonger och blomsterkorg, vid sidorna urnor. 

1883: Schiörlinorgeln säljs till Torhamns församling, Blekinge. 

1883: Åkerman & Lund, Stockholm, sätter upp en Wahlberg-Strandorgel inköpt från Kalmar domkyrka. 

1971: Renovering av orgelbyggare Johannes Künkel, som även återställer den mekaniska registraturen, som en tid varit pneumatisk. 

2000: Sune Fondell, Ålems orgelverkstad, restaurerar orgeln till det skick den hade efter Per Zacharias Strands ombyggnad i Kalmar 1838. 

2001: Invigning på kyndelsmässodagen med domkyrkoorganist Thomas Niklasson vid spelbordet.

Manual I Manual II Pedal
Borduna 16' (1838, ca ½ nytt) Principal 8' (1838) Violone 16' (1838)
Principal 8' (1838) Viola di Gamba 8' (ny) Subbas 16' (1838)
Vox Retusa 8' (1838) Rörflöjt 8' (1838) Pricipal 8' (ny)
Fugara 8' (1838) Ocatav 4' (1838) Violoncell 8' (ny)
Gedackt 8' (1838 eller ny?) Hohlflöjtt 4' (1838) Täckt kvint 6' (eg. 5 1/3') (1759)
Qvint 6' (eg. 5 1/3') (ren. 1838, ca ½ nytt) Waldflöjt 2' (1838) Octava 4' (1759)
Octava 4' (ny) Vox humana 8', B/D (ny) Basun16' (ny)
Flöjt 4' (1759)    
Qvint 3' (eg. 2 2/3') (ny)    
Octava 2' (1759)    
Trumpet 8' (ny)    

Koppel: Manual II/I (skjutkoppel) -Manual I/Pedal

 

 

 

 

 

 

Åter hemsidan