Vindelns kyrka

Kyrkan är byggd 1903 och är en treskeppig hallkyrka i nygotisk stil med ett torn i norr, sakristia i 

öster och ett polygonalt kor i söder. Grunden är av gråsten och betong. Väggarna av murat rött 

tegel med kalkputs. Långhuset  har vita ytor och långhusets trätak med svartmålad järnplåt bärs upp 

av träpelare. Korvalvet är murat med lättare tegel i valvkapporna och korväggen är schablonmålad. 

All träinredning är målad  i ljusa färger med fasningar och profiler i klarare färger. Målningsarbete 

i kyrkan är utförda av F. O. Andersson. De målade glasfönstren i koret med Paulus och Petrus 

som motiv är utförda av Neumann  & Vogel och donerade av skogsbolaget Holmsunds AB.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1963 av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad

DISPOSITION

HV I

BV II sv

Pedal

Principal 8'

Gedackt 8'

Subbas 16'

Rörflöjt 8'

Principal 4'

Gedackt 8'

Oktava 4'

Rörflöjt 4'

Oktava 4'

Spetsflöjt 4'

Waldflöjt 2'

Kvintadena 2'

Oktava 2'

Nasat 1 1/3'

Rauschkvint III

Sesquialtera II

Scharf III

Fagott 16'

Mixtur V-VI

Krumhorn 8'

Skalmeja 4'

Dulcian 16'

Tremulant

 

Trumpet 8'

 

 

 

Åter hemsidan