Vilunda kyrka

Inspiration till kyrkan har arkitekten Hakon Ahlberg hämtat från 5000-årig sumerisk byggnadskonst. 

Kyrkobyggnaden är uppförd i mörkt rödbrunt tegel med kraftiga fogar. Dess planform är kvadratisk. 

Takbjälkarna är synliga utifrån och klädda med koppar. Vid kyrkans sydöstra hörn står ett klocktorn 

med en sexkantig överbyggnad i koppar. Kyrkorummet har en traditionsenlig öst-västlig inriktning där 

altaret står på östra sidan. Inne i kyrkorummet syns en kraftig korsbjälke som bär upp taket. Den symbol-

iserar förbindelsen mellan himmel och jord som upprättats genom Kristi kors. Kyrkans fönster är små och 

högt placerade. Takarmaturen består av små lampor som symboliserar stjärnhimlen. Golvet är av italiensk vit 

marmor. Väster om kyrkorummet finns ett körrum som skiljs av med vikväggar. Genom att öppna vikväggarna 

kan kyrkorummet förstoras. Det fristående altaret i italiensk vit marmor är format som en sarkofag 

och står på åtta låga pelare. På korväggen ovanför altaret hänger en Kristusskulptur som är huggen i trä. 

Den är utförd av Karl Göte Bejemark 1983. På vardera sidan om korväggens Kristusskulptur hängar textilier 

med bibelcitat som är komponerade av Britta Rehndal i Uppsala. Hon har också gjort bonaden med Lutherrosor 

som hänger vid norra utgången. Predikstolen i trä är en ambo som står i korets södra sida. Källa: Wikepedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGELN

 

 

ORGEL

Orgeln byggd 1979 av Grönlunds Orgebyggeri AB, Gammelstad

30 stämmor fördelade på två manualer och pedal,

DISPOSITION

Huvudverk Svällverk Pedal
Borduna 16’ Principal 8’ Subbas 16’
Principal 8’ Borduna 8’ Oktava 8’
Rörflöjt 8’ Gamba 8’ Gedackt 8’
Oktava 4’ Voix Celeste 8’ Nachthorn 4’
Trav. flöjt 4’ Oktava 4’ Rauschkvint III ch
Kvint 2 2/3’ Rörflöjt 4’ Basun 16’
Oktava 2’ Nasat 2 2/3’ Trumpet 8’
Mixtur V ch Piccola 2’ Skalmeja 4’
Trumpet 8’ Ters 1 3/5’  
  Sifflöjt 1’  
  Mixtur IV-V ch  
  Fagott 16’  
  Oboe 8’  
  Tremulant  

 

 

 

 

Åter hemsidan