Viksjö kyrka

Viksjö kyrka uppfördes 1927-28, sedan det gamla brukskapellet från Västanå brunnit ned till grunden den 8 februari 1926. 

Efter ritningar av arkitekt David Frykholm i Härnösand uppfördes den nuvarande kýrkan av byggmästaren J Wiklander i 

Vivstavarv. Den invigdes av biskop Ernst Lönegren på Kristi Förklarings dag den 22 juli 1928. Altartavlan är målad i Louvren 

i Paris av konstnär Stig Bergh, Stockholm, och utgör en kopia av detalj av Tizians målning "Nattvarden". Läktarbarriären har 

13 målningar av konstnär Arne Bohman, Uppsala, utförda 1962. Kvar från gamla kyrkan finns Karl XII:s bibel, tennljusstakar 

från 1700-talet, mässhake från 1829, utförd av Jeanette Obbarius, Stockholm och en järnkista tillverkad vid Västanå bruk 

1878 mm. Klockstapeln byggdes ursprungligen vid Högsjö gamla kyrka av byggmästare Josef Schytt i Härnösand 1724 men

 löstes på auktion 1789 och uppfördes på dess nuvarande plats intill Viksjö kyrka, troligen 1792. De sju kyrkstallarna

 är från slutet av 1700-talet. Källa: Kyrkans hemsida.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1968 av Gustaf Hagström Orgelverkstad AB, Härnösand

DISPOSITION

HV I

SV II 

Pedal

Rörflöjt 8'

Gedackt 8'

Subbas 16'

Principal 4' (fasad)

Rörflöjt 4'

Gedackt 8'

Täckflöjt 4'

Principal 2'

Oktava 4' (fasad)

Waldflöjt 2'

Zimbel II

 

Mixtur III 1 1/3'

Krumhorn 8'

 

 

Tremulant

 

Fasad från 1851 års orgel byggd av Johan Gustaf Ek, Torpshammar.

1928 Byggdes en ny orgel av E A Zetterquist & Son, Örebro 13 stämmor 2 man och pedal.

Renoverad 1943 av samma firma.

Åter hemsidan