Vidbo kyrka

ORGEL

Byggd 1924 av Furwängler & Hammer, Hannover, Tyskland

1983 omdisponerad (*) av Gunnar Carlsson, Borlänge

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Gedackt 16'

Spetsgamba 8' *

Subbas 16' (tr I)

Principal 8' *

Rörflöjt 8' *

 

Gedackt 8'

Rörflöjt 4' *

 

Oktava 4' *

Principal 2' *

 

 

Kvint 1 1/3' *

 

 

Tremulant *

 

Orgeln har omdisponerats fler gånger före 1983.

Fasad från föregående orgel byggd 1706 av Isac Risberg, inköpt från Nora kyrka, Uppsala stift.

 

 

 

Åter hemsidan