Vibyggerå kyrka

Kyrkan återuppfördes med sina gamla yttermurar 1917-1919. Den största skillnaden var att man nu 

placerade sakristian i norr och inte som tidigare öster om koret. Kyrkan är en traditionell putsad lång-

huskyrka med västtorn och mindre abisidalt kor. Taket i rött tegel. Invändigt är kyrkorummet väl-

bevarat, sparsmakat, ljust och harmoniskt i blått och guld.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1953 av Olof Hammarberg, Göteborg

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Kvintadena 16'

Rörflöjt 8'

Subbas 16'

Principal 8'

Gedaktspommer 8'

Oktavbas 8'

Gedakt 8'

Principal 4'

Borduna 8'

Oktava 4'

Gemshorm 4'

Flöjt 4'

Gedaktflöjt 4'

Nasard 2 2/3'

Kvintadena 2'

Kvinta 2 2/3'

Flöjt 2'

Fagott 16'

Oktava 2'

Ters 4/5'

 

Mixtur III

Scharf II

 

Trumpet 8'

Krumhorn 8'

 

Fasad från 1919

Tidigare orglar från Åkerman & Lund 1880, 1919.

 

 

Åter hemsidan