Vendels kyrka

Vendels kyrka byggdes under 1200-talet  i romansk stil och bestod av långhus och ett smalare kor samt 

en sakristia, vilken ännu finns kvar. Under 1300-talet byggdes ett vapenhus och under samma århundrade 

tillkom målningsdekorationer, av vilka fragment kvarstår i en nisch mellan koret och predikstolen samt på väggarna

 i vapenhuset. Den var då invändigt försedd med trätunnvalv, men härskarinnan på Örbyhus slott, Agneta 

Eriksdotter Krummedige, lät bekosta en omfattande förändring av kyrkan på 1440-talet. Trätunntaket togs bort, 

inte minst på grund av brandrisken, valven slogs och när det var klart skulle allt naturligtvis dekoreras på finaste vis.
Därför kallade hon på kyrkomålaren Johannes Iwan som gjorde målningarna.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGELN

 

 

 

ORGEL

Byggd av Johannes Magnusson, Göteborg 1895-96

* Omdisponering 1952

Huvudverk Svällverk Pedal
Principal 8' Rörflöjt 8' Subbas 16'
Gedackt 8'* Principal 4'* Octava 8'
Octava 4' Flöjt oktaviant 4'* Octava 4'
Flöjt 4'* Svegel 2'* Basun 16'
Octava 2'* Sesquialtera II chor 22/3'?13/5'*  
Mixtur III-IV chor* Scharff III chor*  
Trumpet 8' Corno 8'  
  Cresentosvällare  

Orgelbyggarna Jonas Gren & Petter Stråhle, Stockholm bygger 1762 en 14-stämmig piporgel.

Fasaden ritad av Olof Tempelman, Stockholm

Koppel: I/P, II/P, II/I, 4'I/I, 16'II/I

 

KORORGEL

Byggd 1986 av Robert Gustavssons Orgelbyggeri, Härnösand på fyra stämmor

 

 

Åter hemsidan